Connect with us

urukundo

Ibi ni ibintu 10 umukobwa uri mu rukundo rwa nyarwo akora

Published

on

Ariko ibyo ntibikura ko hari n’igihe uhura n’umusore uzi gukunda akagufata nk’umwamikazi bikakurenga, urukundo nyarwo. Hano hari ibyo wakora kugira ngo ujye mu rukundo rw’ukuri.

Hinduka utangire ugaragare nk’uri mu rukundo

Umukobwa wamaze kugera mu rukundo rw’ukuri, atangira kubona ibintu mu buryo butandukanye nuko yabibonaga. Arangwa no gutangira guhora atwenga ndetse akagaragaza akanyamuneza mu maso he. Aha atangira kugaragara agura impano ziciriritse, nta handi aba azijyanye uretse umukunzi we aba yumva butakwira atamubonye. Iyo umukobwa yajyeze mu rukundo nyarwo na bajyenzi be barabibona, atangira kumva akwiye gutungurana, gusohokana n’umukunzi we kandi abasore na bo barabikunda.

Tangira uhindure imyitwarire wari uzwiho

Buri wese afite uko ateye n’ibyo akunda. Gusa iyo umukobwa yakunze hari bike bihinduka. Iyo yajyiye mu rukundo biba bitandukanye.  Ushobora kuba udasanzwe ukunda kujyenda, utangira kubikunda cyane cyane bikagutera ishema iyo ujyendana n’uwo ukunda. Kabone n’ubwo waba wikundira kuba utuje, usoma ibitabo uri murugo iwanyu, iyo ukundanye n’umusore ukunda byacitse, ashobora kuguhindura nawe ugatangira gukunda ibyo umusore akunda birimo kujya mu birori, gutemberera mu misozi n’ibindi. Gusa biba byiza kuko biguha gufunguka amaso no gusobanukirwa indi si utari azi.

Tangira wige guteka kabone nubwo waba utabizi bigerageze

Hari abakobwa batazi guteka, ariko niba urimo nta kidasanzwe kuko nubwo waba ubizi hari n’ibindi byinshi utazi, gusa aha biratandukanye. Niba utazi guteka ariko ukaba uri murukundo, tangira wihatire kubyiga ndetse unabikore mu gihe wajyiye gusura umukunzi wawe, bizamushimisha kurya ku biryo watetse. Kumeny ibyo umusore mukundana  akunda kurya bizagufasha kuko umusore wese akunda umuntu umwitaho, akamubera nka mama we. Ni byiza kumenya igihe aryamira amabara akunda n’imiteguro yo murugo akunda. Ibi bizatuma uba umwamikazi watsindiye umutima we.

Kwishimira no kurya ibiryo yatetse

Ntabwo umusore mukundana ari we uzi guteka ku isi gusa ikibanze ni uko umenya ko iyo umusore ajyiye guteka ibiribwa azi neza asangira n’umukunzi we, abitegura kandi akanabitekana urukundo rwinshi, rero ntukamuhinyuze. N’ubwo ibi biryo yatetse bitaba biryoshye nk’ibyo witekera cyangwa urya murugo iwanyu, ihangane ubirye kandi ugaragaze ko wishimye. Ibi bizereka umukunzi wawe ko hari icyo ashoboye kandi azabyishimira. Gusa uko ukora ibi niko bigaragara ko wamaze kujyera mu rukundo bya nyabyo.

Mwandikire ubutumwa kandi ntucike intege

Buri gihe ntabwo binyura umutima kuba kure y’umukunzi wawe, kubw’izo mpamvu uba ukwiye gushaka uburyo umenya amakuru y’umukunzi wawe kandi ukabiharanira. Itoze kumwandikira umubaza uko yaramutse ndetse umwifurize n’akazi keza niba agafite. Mu butumwa bwose wandika bifite umumaro ukomeye cyane kugarukamo kw’ijambo ‘Ndagukunda’ ibi bigaragariza umusore mukundana ko umufitiye ikizere kandi ko uterwa ishema na we. Uko muganira bizabafasha kwegerana mu mitima, uko niko bimera iyo uri mu rukundo rw’ukuri.

Mugaragaze mu nshuti zawe

Wenda hashobora kugira abantu bamwe na bamwe batabyakira neza, baba mu nshuti zawe cyangwa ize, gusa icyo ugomba guha agaciro nuko amateka yawe yahindutse mashya  ibyo kwita kuri ibyo uba waramaze kuyarenga. Shyiraho amafoto ye ku mbuga nkoranyambaga ukoresha nka Facebook, Whatsapp, Instagram n’izindi. Ibi bizamugaragariza ko umwitayeho, bitange igisobanuro cy’uko wahindutse ndetse ko wahinduwe na we waguhaye urukundo wifuzaga.

Tangira utekereze ku hazaza hanyu mwembi

Nk’umuntu wese uri mu rukundo, uba ukwiye kumva ko urukundo rwawe n’umukunzi wawe, rugomba kuzamuka rukarenga imbibe z’ako kanya ahubwo rukazabaho iteka ryose. Ntabwo ukwiye kumva ko bitazaramba, ahubwo ugomba gukora ibyatuma urukundo urimo ruramba. Nubwo mwaba mutari guteganya gukora ubukwe ako kanya, icyo ukwiye gukora ni uguhinduka, ugahiundura bimwe mu buzima ibyo kurya gutembera ndetse ukishima bihagije n’umukunzi wawe. Ibi byose bizagufasha kubaho wishimye nk’abandi bakobwa bose bishimira ubuzima bwe.

Gerageza uhange udushya mu rukundo

Urukundo ruhora ari rushya iyo ruhorana udushya. Nk’umukobwa gerageza uzane byinshi bishya umukunzi wawe atari amenyereye, nko kumutegurira zimwe mu ndyo atari asanzwe azi, kwambara imyambaro adaherutse no kumuhitiramo imyambaro igaragara neza mu gihe mwajyanye guhaha.

Kure ye utuye ntihakakubere umutwaro

Abantu benshi bagerageresha abakunzi babo kuba bava mu mujyi umwe atuyemo akajya mu wundi umukunzi we atuyemo ku mpamvu imwe gusa’urukundo’. Ibi byereka umusore ko umwitaho kandi ko kuba ari kure yawe bitaba impamvu mu bwitange bw’urukundo mukundana. Niba mutuye mu bihugu bitandukanye, gerageza utege ujye/uze kumureba kandi umwereke ko bitakugoye cyane kuko byinshi ukora aba ari we mpamvu yabyo ya mbere. N’umukunzi wawe yakora ibisa nabyo, ariko mwembi mugomba kurebera hamwe, iyo bigaragaye ko ari wowe wabona uburyo bwo kumugeraho, wibifata nk’ibyago bikugwiririye. Ibi bizakubakira urukundo rw’ukuri.

Gira inama umukunzi wawe kandi umenye gushimira

Bura nta ntungane ibaho, niyo mpamvu na we nk’umukobwa, ukwiye kumenya ko ari wowe mujyanama wa mbere umusore mukundana aba afite. Gerageza umwereke uruhande atitwayeho neza, ndetse wibuke gushima ibyiza  yakoze. Nusohokana n’umusore mukundana ibuka kumubwira ko yambaye neza niba ari ko bimeze, niba akuguriye mugasangira ibyo kurya ndetse mukananywa, uzibuke kumushimira uti”murakoze” ibi bigaragaza umukobwa warezwe neza. Nubwira umukunzi wawe aho atitwaye neza, bizamworohera kubikosora kurusha uko yabibwirwa na rubanda batari wowe.

Komeza usome
Advertisement
Click to comment

Comment

urukundo

Musore, irinde gukundana n’umukobwa ufite iyi myitwarire kuko urukundo rwanyu rutazarenga umutaru.

Published

on

Twagerageje kubakusanyiriza bimwe mu bintu by’ingenzi biranga umukobwa ufite imico idashobotse bityo nk’umugabo/umusore ukaba wamugendera kure kuko urukundo rwanyu ntaho rwabageza.

1. Akabya gukunda gusenga.

Uyu azi imirongo ya Bibiliya yose mu mutwe we, avuga Imana buri kanya, arakureba ikijisho niwibeshya ugakora mu biryo udasenze. Gusiba misa ni icyaha ntababarirwa, imvura yaba igwa muragenda. Mu nzu nta kindi amanikamo uretse amashusho y’abamalayika n’ibyerekaranye n’amasengesho. Niba uziko udasenga cyane nka we wikwimena umutwe umutereta.

Muri rusange gukunda gusenga cyane kwe gutuma yumva adashishikariye cyane iby’urukundo. Kuri we urukundo ni inshingano.Nimubana witegure guhinduka nka we cyangwa amakimbirane.

2. Ntahaga imibonano mpuzabitsina.

Bigitangira biba ari sawa. Ariko niyo wagira gute uzasanga nyuma ubushake bwe utabushobora. Yifuza ko muryamana inshuro nyinshi ku munsi. Bene aba bakobwa barimo ibice bibiri; Abakunda kwiha akabyizi kenshi n’umuntu umwe, n’abakunda uwo murimo iyo bawukoranye n’abantu barenze umwe.

Uko biri kose bombi nta n’umwe wowe ubwawe musore/mugabo wabasha. Byanze bikunze azaguca inyuma .

3.Ukunda ibintu.

Uzabona inkumi nziza yambaye neza isa neza mbese yaka! Ariko ntuzahure n’ibyago byo gusanga ikunda cyane imirimbo ya zahabu na diyama, imyenda y’igiciro, imibavu y’imitaliyani iza n’indege, inkweto zitagurirwa Nyabugogo mbese akunda icyo bita Luxe.
Muri we burya nta mwanya w’urukundo kuri wowe urimo, ibyo yimariyemo ngibyo. Buri gihe azaba akubaza uko konti yawe ihagaze ngo yumve niba yabonamo ay’agasheneti kagezweho . Azi gusetsa cyane azi n’uburyo bwo kugukurura ukamuha icyo ashaka cyose.

4.Ukunda rwaserera.

Ubundi uyu uzanasanga akunda film za actions, mu buzima uzasanga afitanye na benshi ibibazo bidashinga, ntaho agera ngo ahave amahoro, ahorana intonganya n’abantu asanze.

Ikindi uzasanga ari umuhanga mu kubara inkuru.Kuri we ubuzima bwe ni film kandi akaba ariwe ‘type’ (acteur principale). Niba ukunda umutuzo wawe hunga mwihorere witereta bene uyu mukobwa.

5. Niwe utegeka

Uyu mukobwa akunda gutegeka ko ibintu bigenda uko ashaka. Numuha amahirwe yo kwinjira mu buzima bwawe azaguhindura irobo ‘Robot’. Umunsi wa mbere muzapanga gusangira azakubwira ahantu heza mwahurira, nuzuyaza akubwire ati “Ahubwo hansange niho njye ubu ngeze”.

Numukunda umenye ko ugiye gutakaza ubwigenge ku buzima bwawe. Azaba umugabo kuko nibyo akunda, no kuburiri bizagenda uko yabiteganyije, bene aba bakobwa iyo wamushyize mu rugo ukanyuranya n’ugushaka kwe ntatinya no kugukora munsi y’amatwi.

6. Habuze gato ngo abe umuhungu.

Ubundi aba nta kibazo, uzasanga mu mvugo y’ubu babita “Abajama” ngo “nta ribi rye”, n’ubundi koko nta ribi rye. Mu mico ni nk’abasore, nibo bagendana, yambara nkabo, ntasuka imisatsi ye nk’abandi bakobwa, akora sport cyane kuko n’umubiri we akenshi umeze nk’uw’abakora sport cyane.

Uyu muzapfa ahanini ko numusaba ngo yambare amere nk’abakobwa uzaba umusaba gukora ibirenze ibyo kuri we, umuntu yashobora. Nibabatumira muri Soiree yiyubashye azakuzira mu i Jeans n’ikoti maze bwana wowe usebe. Niba udakunda bene aba bakobwa wikwibeshya ukundana nawe. Mujye mugendana musangire agacupa na sport ariko ntiwibeshye ngo mukundane.

7. Ni Nyirabirori

Imibyizi na weekend kuri we birasa. Afite imyenda myinshi yo gusohokana kurusha iyo gukorana. Akurikirana akambaro kagezweho, akunda cyane kuba agaragara ko acyeye, ndetse iyo byanze arakwishotorera.Azi aho utubyiniro n’utubari dushya turi, hoteli zose azizi mu busa.

8. Ntajya akura mu mutwe.

Imyaka arenda kuyingana na nyirabukwe ariko imyifatire ni nk’umwana. Gufata inshingano, ibyemezo na gahunda ntabwo ari ibintu bimureba. Mu rukundo arahumye umujyana aho ushaka. Mu by’ukuri icyo uyu akeneye ni se si umugabo wo kumurongora.

Usanga ameze nk’ushaka gusingira ubwana bwe yenda igihe cyabwo yaragize bubi. Nushaka kumugira umugore ubwo uzamushakira n’umuganga wo mu mutwe uzajya unahemba agufashe kumukuza mu bwenge. Gusa ni ‘abana beza’ kandi banezerwa, ariko niba ushaka kubaka uyu murekere abubatse yenda!

9. Yasaritswe n’ifuha.

Abagore bose kuri we niba mukeba. Muri kugendana umukobwa mwiza atambutse iruhande rwanyu, ubwo hisha amaso niba udashaka ko agutuka akagukonkobora imbere ya rubanda. Buri kanya araguhamagara akubaza aho uri, niyumva ijwi ry’umugore inyuma yawe cyangwa hafi aho mu minota micye araba abagezeho aze yikiranure n’uwo mukeba.

Komeza usome

urukundo

Mukobwa, irinde kwizera umusore ufite iyi mico 10 igayitse.

Published

on

Icyizere mu mubano ni ryo shingiro ryo kuramba kwawo. Kubona umuntu muzasangira ubuzima bwawe busigaye nta cyiza nka byo ariko nanone hari igihe umwizera we akagutaba mu nama.

None se ni gute wavumbura ko umusore mukundana akubeshya nta rukundo nyarwo afite?

Hano twagukusanyirije ibimenyetso icumi bizakwereka ko umusore wihebeye udakwiye kumugira umwizerwa.

01.Iyo mugiye impaka akubwira kubaza kanaka.

Uwo kanaka ni inshuti ye magara. Ariko igihe cyose hari ibyo umubajije, akumva ubusobanuro aguha utari kubwumva neza akubwira kubaza kanaka. Ese kuki akenera kwitabaza abandi? Ni uko uwo kanaka ari umunyamabanga we kukurusha ndetse hari byinshi amukingiramo ikibaba wowe ugahera mu kigare. Wamubaza uti iri joro ko watinze gutaha ati rwose nari mu kabyiniro narunaka nushaka umubaze, wamubaza uti ese ko watinze kuri telefoni ati se si kanaka twavuganaga, nushaka umubaze… uwo musore burya ushaka wamwigaho neza.

02. Yigira nk’aho atabonye ko wamuhamagaye.

Ni kenshi umuhamagara ntakwitabe, nuko aho abishakiye akaza kuguhamagara wamubaza uti ko utanyitabye ati sinigeze mbibona. Mwanaba muri kumwe koko wareba ugasanga nta herekana ko wigeze umuhamagara ngo umubure (missed call). Nyamara iyo muri kumwe, telefoni ye ntimuvaho aba ayifite. Ese ni gute wowe atakwitaba nako atabona ko wamuhamagaye kandi mwaba muri kumwe abandi bamuhamagara bakamubona? Cunga neza.

03. Yigira nk’aho nta nshuti agira.

Nta na rimwe uzabona akwereka inshuti ze, ndetse niyo ubimubajije akubwira ko inshuti ari izo kubasenyera umubano no kwivanga mu byanyu. Ariko se niba nta nshuti nta nubwo afite abavandimwe? Nta muryango agira se? None se iyo ari online aba achatinga na nde? Iyo usanze ari kuvugira kuri telefoni aba ahamagara nde?

04. Ntashyira telefoni hasi.

Wamuhaye umwanya wamusuye cyangwa mwasohokanye ariko uko telefoni isonnye cyangwa ivibuye ahita ayifata akarebaho cyangwa akitaba, ukabona ari kumenyura kubera ibyo ari gusoma wamubaza uti ni nde utumye useka cheri? Ati: “nta we, Uwo ntawe akubwira ushaka wamumusigira burya.”

05.Ntashobora gukeka ko ari wowe uramutse umuhamagaje indi nimero.

Yego wenda ntiyapfa guhita amenya ijwi ryawe, ariko uburyo umuganirizamo akwiye kuba asanzwe abumenyereye. Nuko mwamara umwanya muganira wamubaza uti wamenye se ati oya. Uti basi tomboza numve ati reka reka. Uzi impamvu? Aratinya ko yaba ari Daforoza umuhamagaye maze akaza kuvuga ngo ni Sipesiyoza, wamubwira gusubiramo akavuga Jakilina. Uretse ko yakanabaye azi ijwi ryawe, niba mumaranye igihe.

06.Mubaze ngo “ntayindi nshuti ufite” urebe ubusobanuro aguha.

Ubundi umusore uri mu kuri, ahita agusubiza yahuranyije ati ntawe mfite cyangwa nari mufite turatandukana. Ibyo bikaba birahagije. Airko umusore ukubeshya azaguha ubusobanuro utanamubajije akubwire uburyo undi yamuhemukiye, uburyo yamutaye, uko yari indyarya…. mbese avuge nk’abagombozi. Abasore bavuga izi nkuru baba babeshya, batendeka bashaka kwigira abere cyangwa se akaba ashaka kukuruhukiraho gusa, byazarangira agasubira hahandi.

07.Ntashobora kuguhamagara izina ryawe.

Kukwita cherie, chouchou, bae, honey uba wumva ari byiza. Ariko se kuki atanyuzamo ngo aguhamagare iryawe bwite? Uzi impamvu? Ashobora no kuba atakiryibuka cyangwa adashaka kuzinyuraguramo umunsi umwe. Nuko agahitamo guhora akwita utwo tuzina kuko ni rusange n’ejo azayita undi bazahura, ntavumburwe. Musabe ajye anyuzamo akwite amazina yawe bwite, urebe ko azabibasha.

08.Ntashaka kukujyana iwabo.

Niba koko aba wenyine wenda kubera akazi cyangwa se izindi mpamvu nko kwiga, nta kundi ni ho uzamusura. Ariko niba aba iwabo, kuki atira aho umusurira cyangwa agashaka muhurire ahandi? Iyo umubajije wasanga akubwira ngo rwose iwacu bagira amahane ntibaba bashaka ko hari umukobwa unsura. Ese niyo byaba byo, buriya kuki bamubuza? Hari impamvu kandi kuyimenya byagufungura amaso.

09.Ukimuha nimero ahita agukunda.

Uyu we ntimuramenyerana, mwahuriye wenda mu bukwe, mu nama se, muri bisi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, nuko aguhamagaye ubutitsa ari ko akurata akubwira uburyo agukunda, ukuntu atabaho atagufite, n’ibindi binyoma byinshi nawe erega ukikiriza uti mbonye urukundo. Ndakurahiye ayo ni amareshyamugeni kandi si yo amutunga.

10. Ahorana udukingirizo mu ikofi.

Yego ni byo ni utwo kwirinda SIDA n’izindi ndwara no kuba yatera inda atateguye. Ariko se ni gute akagendana mu ikofi, kuki atatubika iwe? Usanze harimo kamwe kandi ubushize twari tubiri ati nagahaye kanaka nushaka umubaze. Ibuka ingingo twahereyeho.

Komeza usome

urukundo

Umwana Bruce Melody Akomeje kwihakana N’uwande?

Published

on

mu mwaka wa 2015 nibwo inkuru yaje gusakara henshi mu Rwanda ivuga ko umuhanzi wambere ukuzwe kugeza ubu mu Rwanda nkuko bikomeje kugarukwaho nabatandukanye ariwe ITAHIWACU Bruce uzwi kwizina rya Bruce Melodie, ari kwihakana umwana yabyaranye n’ umukobwa witwa Agasaro Diane, ibi byahuriranye ni zindi nkuru nyinshi zakomezaga kujya hanze zabahanzi nyarwanda benshi bagendaga bashijwa kwihakana abana babo nyuma yo gutera amada bamwe mubafana babo.

Melody ntiyemera ko yabyaranye na Diane

nyuma yiyo myaka ishize iyi nkuru ntiyasibye kujya igenda igaruka mubitangaza makuru byahano mu Rwanda, kuko nubu yongeye kubura umutwe aho umwe mubanyamakuru bakorera Isibo TV ya bruce melodie ariwe Irene MURINDAHABI yagaruraga iki kibazo abaza uyu muhanzi aho ibyuyu mwana yihakanye byaje kurangirira, undi akamusubizako nubu atemerako uyu mwana rwose ari uwe nubwo bamwe bavugako ari ukumwihakana.

Ndetse yongeyeho ko ubwe yigeze kwisabira uyu mukobwa Diane ko yazana uwo mwana avugako ari uwe undi akamwimana akanga ko bamupima DNA dore ko ibizamini bisigaye binatangirwa inaha mu Rwanda, mumagambo ya Bruce melodie yagize ati “ubwanjye naramubwiye ngo aze tujye gupima ibizamini bya ADN kugira ngo impaka zishire, ariko yarabyanze.” uyu muhanzi bruce Melodie kuri ubu ufite abana babiri yemera ndetse akaba abana na nyina udakunze kugaragara mju itangazamakuru ,yakomeje kumvikana avugako we atakihakana umwana we kuko atari umubyeyi gito, bivuzeko umwana abaye aruwe atamwihakana yamwemera nawe akaza mubandi.

uyu mukobwa agasaro Diane yongeye kugaruka mwitangaza makuru ubwo yagaragaraga aganira numunyamakuru wa Television imwe ukorera kuri Youtube ya Yambi TV. aho uyu mukobwa yumvikanye anasubiza ikibazo cyabavugagako yataye uwo mwana bivugwako yabyaranye na Bruce Melodie, aho yasobanuye ko we atamutaye ahubwo yari yaragiye gushaka akazi i gesenyi umwana akaza gufatwa nundi muryango nubu ariho arererwa, ndetse akaba yaratangiye no kwiga nubwo byumvikana ko uyu mukobwa adaheruka amakuru yuyu mwana. kuko ajijinganya umwaka umwana yaba agezemo yiga
uyu mukobwa yakomeje avugako we atigeze yanga kuzana umwana ngo afatwi ibizami bya maraso DNA nkuko Bruce yabitangaje.
ahubwo we aguma avugako nigihe yaragiye gutanga uyu mwana ubuyobozi bwahamagaye bruce melodi akavugako umwana atamwemera atari uwe.

abakurikirana showbiz yahano mu Rwanda baguma kwibaza amaherezo yuyu mwana bivugwako Melodie atererana ako nanone ugasanga abenshi bavugako yagakwiye gupimwa hakamenyekana se, niba koko ari uyu muhanzi cy niba ari bimwe abakobwa bari bamaze iminsi bakora babeshyera abahanzi ko babateye amada.

Komeza usome

urukundo

Niba uri umugabo ushaka kubaka urugo rwiza iga kwihanganira iyi mico y’umukunzi wawe.

Published

on

Burya abagore bagira uko baremye kwabo kwihariye gutandukanye n’uko abagabo baremye kuko ariko Imana yabaremye kandi bakaba bakunda kugira umutima woroshye cyane.

Uy’umunsi rero twabateguriye ibintu abagore bakunda kandi kuko ariko bateye ntacyo Wabasha kubihunduraho ahubwo wowe mugabo ukwiye kubyihanganira.

1.Burya umugore ashimishwa no kuba afite ikintu cy’umugabo we.

Akenshi ibi bituma yumva ko afite uruhare runini ku mugabo we bityo bikamutera kwishima, aha niho uzasanga akunda gufata nka telephone y’umugabo we ,kwambara nk’agashati k’umugabo we cyangwa,nka kontacye z’imodoka y’umugabo we …

2.Kurakazwa n’ubusa kandi bikaba byiza iyo umuretse kuko bishira vuba.

Burya umugore iyo umuvuze nabi cyangwa se nk’iyo hari akabazo kamurakaje ,ntukajye ukomeza kumusembura cyane ujye umureka bizajya bihita bishira vuba .

Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya banyamerika buvuga ko iyo umugore umuretse agatuza ahita ashira uburakari vuba kuko imitima yabo ariko iremye.

3.Burya abagore bakunda kwifotoza cyane.

Mu buzima bw’abagore bakunda kwifotoza cyane akenshi nkiyo bageze ahantu ari ubwambere cyangwa bahuye n’abantu batari baherukanye mu buzima, wowe mugabo rero nuzajya ubona nk’umugore wawe ageze nkahantu agahura n’abantu ataraherukanye nabo maze nakifotoza ntibikakubabaze.

4. Burya umugore akunda gutegeka akenshi iyo ari mu rugo iwe.

Mu buzima bw’abagore bakunda kugira akantu ko gutegeka , aha nihamwe uzasanga nkiyo ageze mu rugo usanga ari gutuka umukozi wenda kubintu bitagenda neza…

Ibi akenshi bimutera kumva ko ari umuntu ukomeye cyane ,bityo rero wowe mugabo utazumva nk’umugore wawe arikugaragaza ako kantu ngo utangire umubwire nabi ubikoze waba wikozeho cyane.

Si ibi gusa kubijyanye no gutegeka mu rugo ahubwo bakunda no gutegeka abagabo akenshi nkiyo bagiye gusohokana aho uzasanga umugore amutegeka imyenda ugomba kwambara .
Rero nakubwira gutyo uri umugabo we ntukamusuzugure kuko burya biramubabaza kabone nubwo iyo myenda wowe waba utayikunda.

Komeza usome

urukundo

Uburyo 5 butandukanye wakwerekamo umukunzi wawe ko wamwimariyemo.

Published

on

Mu rukundo ,hari uburyo butandukanye abakundana bagaragarizamo abakunzi babo urukundo babakunda.Hari bamwe bakoresha ibikorwa, hari abakoresha imvugo, kandi muri we akumva koko agukunda.

Muri iyi nkuru twazanye uburyo butanu abantu bagaragazamo urukundo, kandi si ko bwose buri muntu abukoresha ku rugero rumwe, aba afite uburyo akoresha cyane, kuko kuri we ari bwo yumva aba arwerekanye koko.

1. Amagambo

Aya si amagambo asanzwe, ahubwo ni ya magambo akora ku mutima, benshi bakunze kwita imitoma. Si imitoma ariko yo gukabya ngo agusezeranye kuzakamya I Kivu ku bwawe cyangwa ngo akubwire kuzagukingurira ijuru. Ni amagambo yo kukurata no kugusingiza, kukubwira ubudasiba ko agukunda. Wowe rero mu gihe abikubwira, mwereke ko unyuzwe kandi bigushimishije, kuko kuri we ni yo mpano ikomeye yumva yaguha.

2. Ibikorwa

Hari abandi bumva ko berekanye urukundo bakoresheje ibikorwa. Kugutekera, kukogereza imodoka, kukujyana guhaha, muri make kugukorera bya bindi wumvaga ko atari inshingano ze, ariko ukabona aragutunguye arabikoze. Ibi niba uwo mukundana abigukorera kenshi, menya ko ari bwo buryo bwe bwo kukwereka urukundo, kandi ujye umugaragariza ko umushimira ibyo agukorera, bimwongerera ingufu zo kukwereka urwo agukunda.

3. Igihe

Niba uwo mukundana ahora agushinja ko utamuha umwanya, ni uko kuri we, igihe ari ngombwa mu kwerekana urukundo. Uretse kumara umwanya uri kumwe na we, no kumuganiriza haba kuri telefoni, cyangwa kuri chat azabyishimira kuko azabona ko wafashe umwanya wawe ukamutekerezaho. Kandi igihe cyose umuhaye umwanya wawe, ni byiza kumuganiriza, kuko kumureba mu maso gusa ntibihagije.

4.Impano

Mu mico inyuranye, kugaragaza urukundo ukoresheje impano bikorwa kuva ukimenyana n’umuntu kugeza na nyuma yo kubana. Impano si ihame ngo kibe ikintu gihenze cyangwa ngo itangwe ku munsi runaka nko ku munsi w’amavuko cyangwa se ikindi gihe kidasanzwe. Kumusanga ku kazi ukamuha indabo, kumugurira agasaha cyangwa ingofero, fulari se ni bimwe mu bikorwa bidahenze binakorwa kenshi mu kwerekana urukundo. Gusa ntuzabyihingemo, kuko niba bitakurimo ni uko atari uburyo bwawe bwo kwerekana urukundo

6.Gukoranaho

Aha si ugukoranaho ugamije kubyutsa irari ahubwo ni ugukoranaho kuko umwishimiye. Kumuhobera, kumuryamaho mwicaye, kumwicaraho, kumusoma, kumufata mu biganza mugendana cyangwa muri kuganira ni bumwe mu buryo abakoresha ubu buryo bashobora kwifashisha bagaragaza urukundo bafite.

Dusoze tukwibutsa ko buri wese agira uburyo bwe yerekanamo urukundo. Ubwo ubashije kumenya uburyo bunyuranye bwo kurwerekana uwawe menya ubwo akunze gukoresha cyane cyangwa se ibyo akunze kugushinja ko utamukorera ni bwo uzamenya neza uburyo we yumva urukundo rwagaragazwamo. Kandi nawe ni byiza kumenya uburyo bukunogeye, ukabukoresha neza.

Komeza usome

Trending

Copyright © 2020 YEGOB

%d bloggers like this:
Enable Notifications.    Ok No thanks