Connect with us

urukundo

Ibi ni ibintu 10 umukobwa uri mu rukundo rwa nyarwo akora

Published

on

Advertisements

Ariko ibyo ntibikura ko hari n’igihe uhura n’umusore uzi gukunda akagufata nk’umwamikazi bikakurenga, urukundo nyarwo. Hano hari ibyo wakora kugira ngo ujye mu rukundo rw’ukuri.

Hinduka utangire ugaragare nk’uri mu rukundo

Umukobwa wamaze kugera mu rukundo rw’ukuri, atangira kubona ibintu mu buryo butandukanye nuko yabibonaga. Arangwa no gutangira guhora atwenga ndetse akagaragaza akanyamuneza mu maso he. Aha atangira kugaragara agura impano ziciriritse, nta handi aba azijyanye uretse umukunzi we aba yumva butakwira atamubonye. Iyo umukobwa yajyeze mu rukundo nyarwo na bajyenzi be barabibona, atangira kumva akwiye gutungurana, gusohokana n’umukunzi we kandi abasore na bo barabikunda.

Tangira uhindure imyitwarire wari uzwiho

Buri wese afite uko ateye n’ibyo akunda. Gusa iyo umukobwa yakunze hari bike bihinduka. Iyo yajyiye mu rukundo biba bitandukanye.  Ushobora kuba udasanzwe ukunda kujyenda, utangira kubikunda cyane cyane bikagutera ishema iyo ujyendana n’uwo ukunda. Kabone n’ubwo waba wikundira kuba utuje, usoma ibitabo uri murugo iwanyu, iyo ukundanye n’umusore ukunda byacitse, ashobora kuguhindura nawe ugatangira gukunda ibyo umusore akunda birimo kujya mu birori, gutemberera mu misozi n’ibindi. Gusa biba byiza kuko biguha gufunguka amaso no gusobanukirwa indi si utari azi.

Tangira wige guteka kabone nubwo waba utabizi bigerageze

Hari abakobwa batazi guteka, ariko niba urimo nta kidasanzwe kuko nubwo waba ubizi hari n’ibindi byinshi utazi, gusa aha biratandukanye. Niba utazi guteka ariko ukaba uri murukundo, tangira wihatire kubyiga ndetse unabikore mu gihe wajyiye gusura umukunzi wawe, bizamushimisha kurya ku biryo watetse. Kumeny ibyo umusore mukundana  akunda kurya bizagufasha kuko umusore wese akunda umuntu umwitaho, akamubera nka mama we. Ni byiza kumenya igihe aryamira amabara akunda n’imiteguro yo murugo akunda. Ibi bizatuma uba umwamikazi watsindiye umutima we.

Kwishimira no kurya ibiryo yatetse

Ntabwo umusore mukundana ari we uzi guteka ku isi gusa ikibanze ni uko umenya ko iyo umusore ajyiye guteka ibiribwa azi neza asangira n’umukunzi we, abitegura kandi akanabitekana urukundo rwinshi, rero ntukamuhinyuze. N’ubwo ibi biryo yatetse bitaba biryoshye nk’ibyo witekera cyangwa urya murugo iwanyu, ihangane ubirye kandi ugaragaze ko wishimye. Ibi bizereka umukunzi wawe ko hari icyo ashoboye kandi azabyishimira. Gusa uko ukora ibi niko bigaragara ko wamaze kujyera mu rukundo bya nyabyo.

Mwandikire ubutumwa kandi ntucike intege

Buri gihe ntabwo binyura umutima kuba kure y’umukunzi wawe, kubw’izo mpamvu uba ukwiye gushaka uburyo umenya amakuru y’umukunzi wawe kandi ukabiharanira. Itoze kumwandikira umubaza uko yaramutse ndetse umwifurize n’akazi keza niba agafite. Mu butumwa bwose wandika bifite umumaro ukomeye cyane kugarukamo kw’ijambo ‘Ndagukunda’ ibi bigaragariza umusore mukundana ko umufitiye ikizere kandi ko uterwa ishema na we. Uko muganira bizabafasha kwegerana mu mitima, uko niko bimera iyo uri mu rukundo rw’ukuri.

Mugaragaze mu nshuti zawe

Wenda hashobora kugira abantu bamwe na bamwe batabyakira neza, baba mu nshuti zawe cyangwa ize, gusa icyo ugomba guha agaciro nuko amateka yawe yahindutse mashya  ibyo kwita kuri ibyo uba waramaze kuyarenga. Shyiraho amafoto ye ku mbuga nkoranyambaga ukoresha nka Facebook, Whatsapp, Instagram n’izindi. Ibi bizamugaragariza ko umwitayeho, bitange igisobanuro cy’uko wahindutse ndetse ko wahinduwe na we waguhaye urukundo wifuzaga.

Tangira utekereze ku hazaza hanyu mwembi

Nk’umuntu wese uri mu rukundo, uba ukwiye kumva ko urukundo rwawe n’umukunzi wawe, rugomba kuzamuka rukarenga imbibe z’ako kanya ahubwo rukazabaho iteka ryose. Ntabwo ukwiye kumva ko bitazaramba, ahubwo ugomba gukora ibyatuma urukundo urimo ruramba. Nubwo mwaba mutari guteganya gukora ubukwe ako kanya, icyo ukwiye gukora ni uguhinduka, ugahiundura bimwe mu buzima ibyo kurya gutembera ndetse ukishima bihagije n’umukunzi wawe. Ibi byose bizagufasha kubaho wishimye nk’abandi bakobwa bose bishimira ubuzima bwe.

Gerageza uhange udushya mu rukundo

Urukundo ruhora ari rushya iyo ruhorana udushya. Nk’umukobwa gerageza uzane byinshi bishya umukunzi wawe atari amenyereye, nko kumutegurira zimwe mu ndyo atari asanzwe azi, kwambara imyambaro adaherutse no kumuhitiramo imyambaro igaragara neza mu gihe mwajyanye guhaha.

Kure ye utuye ntihakakubere umutwaro

Abantu benshi bagerageresha abakunzi babo kuba bava mu mujyi umwe atuyemo akajya mu wundi umukunzi we atuyemo ku mpamvu imwe gusa’urukundo’. Ibi byereka umusore ko umwitaho kandi ko kuba ari kure yawe bitaba impamvu mu bwitange bw’urukundo mukundana. Niba mutuye mu bihugu bitandukanye, gerageza utege ujye/uze kumureba kandi umwereke ko bitakugoye cyane kuko byinshi ukora aba ari we mpamvu yabyo ya mbere. N’umukunzi wawe yakora ibisa nabyo, ariko mwembi mugomba kurebera hamwe, iyo bigaragaye ko ari wowe wabona uburyo bwo kumugeraho, wibifata nk’ibyago bikugwiririye. Ibi bizakubakira urukundo rw’ukuri.

Gira inama umukunzi wawe kandi umenye gushimira

Bura nta ntungane ibaho, niyo mpamvu na we nk’umukobwa, ukwiye kumenya ko ari wowe mujyanama wa mbere umusore mukundana aba afite. Gerageza umwereke uruhande atitwayeho neza, ndetse wibuke gushima ibyiza  yakoze. Nusohokana n’umusore mukundana ibuka kumubwira ko yambaye neza niba ari ko bimeze, niba akuguriye mugasangira ibyo kurya ndetse mukananywa, uzibuke kumushimira uti”murakoze” ibi bigaragaza umukobwa warezwe neza. Nubwira umukunzi wawe aho atitwaye neza, bizamworohera kubikosora kurusha uko yabibwirwa na rubanda batari wowe.

Advertisements
Advertisements
Advertisement [speaker]
Click to comment

Comment

urukundo

Ibyo wakorera umubiri wawe niba ushaka guhora utemba itoto.

Published

on

Advertisements

Ku bantu benshi uko imyaka yiyongera niko bagira ubwoba ko ubuzima n’imikorere y’umubiri bigenda bigabanuka. Umubiri ugenda utakaza ubushobozi bwawo bwo gukora neza, ndetse bakagira ubwoba ko indwara zikomeye nk’iz’umutima, diyabete, kanseri, indwara z’imitsi ndetse n’umubyibuho ukabije zigiye gutangira kubibasira.

Uko imyaka igenda yiyongera niko n’uruhu rugenda rusaza, bigahangayikisha benshi, bahora bifuza kugaragara nk’aho bakiri bato.

Dore ibintu 5 wakora niba wifuza guhora ugaragara uri muto kandi ukeye.

1.Kwita cyane ku buzima bwawe.

Iyo ukunze ubuzima nabwo buragukunda. Ubuzima buzira umuze nibwo bugena uburyo ubuzima bwawe buryoshye cg bugenda neza, umuntu muri rusange agizwe n’ibintu bitandukanye. Hari ibintu by’ingenzi bituma umuntu avuga ko ameze neza; ubuzima mu miterere (physical) ni ukuvuga mu mubiri nta ndwara afite, yishyimye (moral), atekereza neza (mental), uko ubana n’abandi (social) ndetse n’uburyo abanirana n’uko witwara (spiritual). Iyo ibi byose bimeze neza nawe urushaho kumurerwa neza.

2. Ibyo urya n’uburyo ubiryamo.

Kugira ngo ubashe kuramba no kubaho umerewe neza, ibyo urya ndetse n’uburyo ubiryamo bigira uruhare runini. Niba wifuza guhorana itoto no gukomeza kugaragara neza ibyo urya byabigufashamo cyane. Uturemangingo tugize umubiri tubaho neza ari uko turya indyo yuzuye; itarangwamo uburozi, imyanda yangiza umubiri n’ibiryo bibi muri rusange, bishobora kudindiza ukwiyuburura kwatwo no gukomeza gukura no gukora neza

3. Imyitozo ngorora mubiri.

Ubuzima bwo kwicara no kudakoresha ingingo zawe, biri mu bisazisha umubiri. Niba wifuza guhorana itoto no kurushaho kugaragara neza, sport yagakwiye kuba ingenzi mu buzima bwawe. Ni ingenzi cyane ku buzima kuko ifasha gukomeza kugira itoto, no kurwanya indwara nyinshi ziterwa n’imikorere mibi y’umubiri.

Sport zikomeza imikaya zikarinda uturemangingo kwangirika. Ku bashakanye, gukora imibonano mpuzabitsina na byo biri mu bigufasha guhorana itoto ndetse ubushakashatsi bwerekana ko uyikora kenshi bituma uko aboneka bimugabanyirizaho imyaka 10, ni ukuvuga yaba afite nka 40 ukamucyekera 30.Imyitozo ngorora mubiri ifasha umubiri guhorana itoto no kurushaho kurinda gusaza.

4.Gutekereza neza no kugira imyumvire iboneye.

Uko ugenda ukura mu myaka, nibyo ko umubiri ugenda utakaza ubushobozi bwo gukora, ariko imyumvire yawe nuko witwara bigira uruhare runini mu kongera uburyo ugaragara. Bajya bavuga ko umuntu agaragara uko yiyumva. Gukoresha ubwonko n’ibitekerezo byawe mu buryo bunogeye kandi bwubaka bizagufasha kubaho igihe kirekire no guhorana itoto.

Uko wibona n’uko ubona ubuzima muri rusange bizongera cg bigabanye kwigunga, stress, intonganya kimwe no kugira umujinya muri rusange byica abantu benshi kurusha imyaka cg indi ndwara, ushoboye kubyirinda, byagufasha kubaho ubuzima buzira umuze.

5. Gusabana no kubanira abandi neza birinda gusaza

Ubusabane n’imibanire myiza biri mu birinda ubusaza, bikongera guhorana itoto.Gukoresha ibirinda gusaza n’ibisohora uburozi mu mubiri.Aha mbere, haboneka ibi byose ni mu ifunguro rikize kuri vitamin E, vitamin C na beta carotene.

Vitamin E igabanya ibyago byo kwibasirwa n’indwara z’umutima, ikongerera umubiri ubudahangarwa kimwe na vitamin C na beta carotene. Ibi byose bigomba kuba mubyo ufata umunsi ku munsi kugira ngo urusheho guhorana itoto no kwirinda indwara. Ibiryo bikungahaye ku birinda gusaza harimo epinari, amacunga, indimu, karoti, broccoli, ibirayi, imineke, almonds kimwe n’ubunyobwa

Advertisements
Advertisements
Komeza usome

urukundo

Umutoma uryoshye umusore yabwira umukobwa akarushaho kumwegurira umutima we.

Published

on

Advertisements

Iribagiza ribitse uburanga
Karabo kabengerana ubutoya
Ndeba disi nkubitse ibanga :

Ntukababare nzahakubera,
Kukubangikanya nzabirwanya
Abadutanya sinzabumva
Nzakubera uko ubimbwira
Tuzibarukana n’ibibondo !!
Sinzatuza kugutetesha

Nzitangira wowe natoye
Nzabitinya ibyo utifuza
Nzagutuza ahataba itiku
Uture iteka ahatekanye !
Nzagukunda ntakwiranda
Nzitondera ibyo udakunda
Nzakurinda ibyaguhanda
N’agahinda nzagahinda

Mu kugukunda sinziganda !!
Nzitangira kuba inyanzi
Nzirikane wowe nakunze
Nzibukire bimwe udakunze
Kuko unyanze byo byanzonga
Mubo nakunze wowe urarenze !

Nususuruka nzagusanga
Nusuhererwa ngususurutse
Nusitara nzagusama
Tuzasangira ibyo dusanze
Duzasaranganye n’agasosi !!

Nzitanga mu bifututse
Iby’amafuti nzabitinya
Nite iteka kubidutunga
No gutoza abato ubutore
Nidufatanya bizatubera !!

Advertisements
Advertisements
Komeza usome

urukundo

Menya igihe cya nyacyo wowe n’umukunzi wawe mukwiye gusomana.

Published

on

Advertisements

Gusoma uwo ukunda ni ikintu kimwe cyiza mu biba hagati yanyu. Ushobora kumusoma igihe cyose ushakiye, nkuko na we agusoma iyo bimujemo. Ubusanzwe ku muntu mukundana ntiwakamusabye uburenganzira bwo kumusoma, kuko ni igikorwa ubusanzwe cyo kumwereka ko umwishimiye, umukunda, muri kumwe.

Ariko ntitwabura kuvuga ko hari ibihe by’ingenzi, bya ngombwa, biba byiza kutibagirwa gusoma umukunzi wawe.

Nibyo tugiye kuvuga hano:

1.Iyo umusezera

Niba agiye ku kazi, niba se agiye mu butumwa, mu rugendo, ni byiza kumarana na we akanya, mugahoberana, nuko ukamusoma, byaba akanya gato cyangwa kanini. Ibi bituma yiriranwa akanyamuneza ndetse akumva muri kumwe

2.Mwitsimbye

Hari igihe mushobora gusura ababyeyi bakabasiga muri salon, cyangwa se mukaba mwasohokanye n’izindi nshuti, mukaba ari mwe mutumwa kuzana ibyo kunywa, mu bihe bisa nk’ibi, iyo mufashe akanya niyo waba umunota umwe gusa mugasomana, muraryoherwa kandi mugahora mubikumbura kandi amasaha asigaye ntabarambira kuko muba mufite akamwenyu n’akanyamuneza

3.Mwiyunze

Nyuma yo gutongana, gushwana se, muraganira mukiyunga. Rero kimwe mu byo mwagakoze mumaze kumvikana kwiyunga no kubabarirana, gusomana ni kimwe mu bizamura ibyiyumviro n’amarangamutima

4.Iyo ababaye

Aha si ngombwa kumusoma ku munwa wanamusoma ku kiganza, ku gahanga se, ku itama, ikimenyetso cy’uko uri kumwe na we kandi mwifatanyije. Hamwe no kumusoma, nyuzamo umuhobere, umwiyegereze akwegameho, bitera gutuza

5.Mu gicuku

Aha umusoma umutunguye kuko hari n’igihe atabimenya ko wamusomye, cyane cyane iyo asinziriye agaheza. Ariko iyo adasinziriye akumva urifashe uramusomye abyumvamo kumwereka ko igihe cyose uba umutekereza kandi uba umukumbuye niyo muryamanye

Advertisements
Advertisements
Komeza usome

urukundo

Zimwe mu mpamvu zituma uterwa indobo.

Published

on

Advertisements

Mu buzima bwacu bwa buri munsi nta gishimisha nko gukunda ugakundwa kuko uba wumva uri mu munezero no mu munyenga. Nyamara nubwo bimeze bityo hari igihe bibaho ko uwo wari wizeyeho urukundo arukwima cyangwa se akakwihinduka ku munota wa nyuma. Guterwa indobo (nkuko ari ryo zina byabatijwe) birababaza kandi bigashengura umutima bikarushaho kuba bibi cyane iyo uwo wari wizeyeho urukundo wari wara maze kumwimariramo wese.

Guterwa indobo bamwe babyiyibagiza biyahuza inzoga n’ibiyobyabenge. Nubwo ibi bikuraho agahinda by’igihe gito, ntabwo biba bicyemuye ikibazo burundu kuko iyo bigushizemo urongera ugatekereza ku byakubayeho.

Nubwo akenshi usanga dushinja abaduteye indobo ko baduhemukiye, ku rundi ruhande ushobora gusanga na wa wundi wimwe urukundo abifitemo uruhare nkuko muri iyi nkuru tugiye kubivuga.

1.Uwo usaba urukundo ntiyiteguye.

Buri wese agira uko ayobora amarangamutima ye kandi urukundo narwo ruyoborwa n’amarangamutima. Mu gushaka uwo musangira urukundo hari igihe ugwa ku muntu utiteguye kuruguha uko urushaka. Biterwa n’impamvu nyinshi. Ashobora kuba hari imipaka runaka yishyiriyeho ituma igihe yihaye ngo akundane kitaragera. Ashobora kuba ari mu gahinda k’uwo yakundaga batandukanye, witabye Imana, cyangwa ukundi guhangayika gutuma adashaka umujyana mu bintu by’inkundo.

Nuko wamubwira ko wifuza ko mukundana agahita aguhakanira Atari uko akwanze ahubwo kuko kuri we igihe kitaragera. Niho uzumva umuntu ashobora kukubwira ati ibyo uzabimbwire mu myaka ibiri iri imbere, itanu se cyangwa akakubwira ko bitamurimo. Iyo ushoboye kwihangana ugategereza hari igihe kigera amaze gutuza urukundo mukarusangira.

2.Ntuzi ibyo urimo.

Nibyo koko hari abantu bajya mu rukundo batazi ibyo barimo. Ukumva muri wowe ushaka gukundana ariko ibikorwa byawe bikagaragaza ko utari mu murongo wo gukundana. Bishobora kuba ubumenyi bucye bwo gutereta, kutabasha kwerekana icyo ushaka koko cyangwa se kuba udakuze mu mutwe mu bijyanye n’urukundo.

Aha hanazamo guhuzagurika ukaba mvuye aha ngiye aha, ibi rero uwo wifuzaho urukundo abibonamo kutamenya icyo ushaka cyangwa se kudakura.
Ibuka ko abantu dutandukanye kandi imirimo ibiri yananiye impyisi.

Wivanga gukunda no gushaka akazi no kwiga no gushaka ubuzima n’ibindi kuko urukundo rusaba ko uba utuje kugirango uhe umwanya uhagije uwo ukunda cyane cyane mu gutangira kuko iyo rumaze gukomera noneho ibindi wajya wabikora kuko nawe abigufashamo. Nta gihe ntarengwa cyo gushaka urukundo, rero wicyeka ko igihe cyakurenganye ngo uhutireho kandi mu mutwe utiteguye bihagije.

3. Ntabwo uri kugeza aho ashaka.

Aha niho ruzingiye wa mugani wa wa muririmbyi. Ikintu kibaho kigoye ni ukumenya uwo ushaka gukunda uko ashaka gukundwa cyangwa uburyo bwiza bwo kumwereka urukundo. Gutereta si ibintu bihita byizana urabyiga ukaniga uwo utereta.

Wikigira uwo utari we ngo ucyeke ko aribwo uzakundwa. Amagambo umubwira, igihe uyamubwirira, ibyo umukorera n’igihe ubikorera byose hamwe n’ibindi binyuranye usabwa kubyitaho no kubimenya bihagije.

Icya mbere usabwa ni ugukanda kuri bouton ituma yirekura akakwibwira wese ku buryo amarangamutima ye uyamenya nawe ukamubwira ayawe. Aha iyo umaze kuhamenya uba wabashije gutsinda igitego.

Niho uzasanga hari ukubwira ati kuva nabaho sindaterwa indobo, undi akubwire ko izo amaze kurya atazi umubare wazo. Byose biva mu kumenya uko utwara urukundo.
Hano uzirikane kandi wibuke ko abantu bose Atari bamwe bityo ntugirengo uko Rucahaga yaterese Mukamusoni niko Busyete azatereta Nyirandizanye.

Oyaaaa. Uwo ushaka ko mukundana arihariye nkuko nawe wihariye ahubwo kora uko ushoboye umenye ibyatuma umutima we uwubonamo ikibanza kandi nugeramo ukore ibituma ugumamo kuko uko wamubonye niko n’abandi bamubona ucunze nabi bagukuramo (ukarya gapapu).

4. Ushyize imbere imibonano gusa.

Aha hareba cyane abagabo kurenza ko hareba abagore. Burya umuntu ugenzwa n’imibonano gusa ntabwo wamuyoberwa keretse nawe uri impumyi. Uko uganira, ibiganiro ukunda kumujyanamo, ahantu uba ushaka ko muhurira, amasaha uba ushaka ko muhura byose ashobora kubishingiraho akamenya ko ikikuraje ishinga ari imibonano gusa. Aha rero naba umukobwa utagenzwa n’imibonano gusa ntugirengo urukundo rwanyu ruzarenga umutaru.

Niba unagenzwa koko n’imibonano kuko nabwo ni uburenganzira bwawe, kuki utabimubwira udaciye ku ruhande ariko? Ushobora gusanga nawe muri mu nzira imwe cyangwa se Atari ko bimeze bityo bigahagarara hakiri kare utabanje kuvunika cyangwa gushoramo imitungo.

Muri macye guhakanirwa urukundo birababaza kandi biremerera umutima ariko buri wese aba akwiye kureba ku ruhande rwe niba nta ruhare yaba abigiramo bityo guhindura imiteretere n’imikundire bikaba uburyo bwiza bwafasha gukunda no gukundwa nkuko ubyifuza.

Advertisements
Advertisements
Komeza usome

urukundo

Bimwe mu bibazo by’ingenzi ukwiye kubaza uwo mwitegura kurushingana.

Published

on

Advertisements

Ubuzima bwa kimuntu biba byiza iyo habayeho kumenyana byimazeyo maze bigatuma umwe yiyumvamo undi kuko yumva ko hari icyo amubikiye nkamwe mu mabanga ye aba yaragiye amubitsa .

Uyu munsi rero bakunzi ba YEGOB twabateguriye amwe mu magambo y’ibibazo wagakwiye kuzajya ubaza uwo mwitegura kuzabana kugirango urusheho kumenya byinshi kuri we.

Ibi rero ni bimwe mu bibazo by’ibanze wagakwiye kuzajya ubaza uwo mwitegura kubana.

1.Ese ni gute ufata urukundo rwacu twembi?

Igisubizo uzahabwa hano kizakwereka uko urukundo rwanyu ruhagaze . Bizagufasha kumenya agaciro aguha imbere ye, niba akubona nk’umuntu umufatiye runini cyangwa niba akubona nk’umuntu watuma ahungabana mu buzima bwe igihe atagufite.

2. Ese niba ujya uzigama niiki gituma uzigama amafaranga?

Ibi bizagufasha kumenya agaciro umukunzi wawe aha amafaranga, icyo amafaranga azajya yinjira mu rugo azajya akoreshwamo. Niba gukemura ibibazo byo mu rugo ari cyo kintu ashyira imbere, bizagufasha kumva ko muzateza imbere umuryango wanyu ukabaho neza.

3. Ibibazo ku bijyanye n’imyemerere n’iyobokamana byanyu.

N’ubwo mwaba musengera mu idini rimwe, mushobora kuba mudahuje imyumvire ku bijyanye n’idini musengeramo, ni byiza kubimubaza ukabimenya. Niba mudahuje ukwizera nabyo ni byiza kubimenya kugirango mumenye uburyo muzajya mwubahana n’ubwo mudahuje idini n’imyemerere.

4. Ni hehe wumva wakwizihiriza iminsi mikuru?

Ntuzamubaze gutya bitari ukumenya aho yishimira kuba yakwizihiriza uwo munsi mukuru gusa ahubwo bizagufasha kumenya niba agufata nk’umwe mu bagize ubuzima bwe. Kandi na none uzamenya niba yishimira kwizihiza iminsi mikuru ari kumwe n’umuryango we. Iki ni ikibazo cy’ingenzi kuko hari byinshi uzahamenyera kuko hari ubwo usanga umugabo adakunda kujyana n’umugore we ahantu henshi mu ruhame rw’abantu. Rero ibi bizagufasha kumenya niba yishimira kuba yagira aho mujyana muri kumwe.

5. Wumva twazabyara abana bangahe ?

Iki ni kimwe mu bibazo by’ingenzi kuko bizagufasha kumenya niba uwo muzabana yifuza kuzabyara abana kandi bizagufasha kumenya niba mu nshingano ze hazaba harimo abana muzabyarana. Bizatuma kandi umenya niba kugira abana benshi biri muri gahunda afite cyangwa niba yifuza kubyara bake.

6. Iyo urakaye ni iki kigufasha kugabanya uburakari ukongera gutuza?

Iki nacyo ni ikibazo kidakunze kubazwa cyane kandi gifite akamaro kanini kuko uba ugomba kumenya icyatuma uwo mubana agaruka mu byishimo igihe yaba yarakaye. Aha ushaka ikintu cyatuma agaruka muri mood igihe ababaye kandi bikazagufasha kumenya uko uzajya umwitwara imbere igihe yarakaye.

7. Ubana ute n’umuryango wawe?

Aha naho ushobora kubaza umukunzi wawe uko abana na mama we ndetse na bashiki be bizagufasha kumenya uko witwara kuri bashiki be ndetse na mama we. Iyo umaze kumva uko babana bituma umenya niba nawe azajya agufata neza cyangwa niba akenshi atazajya akwitaho.

Advertisements
Advertisements
Komeza usome

Hit Music Only!

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Copyright © 2020 YEGOB

Advertisements
%d bloggers like this: