in

Ibyo wakora kugirango wirinde kugona mu gihe uryamye

Indwara cyangwa inenge yo kugona ikunze kwibasira cyane abagabo kukigero cyo hejuru ugereranyije n’abagore hagendewe ku bushakashatsi bwakozwe bukagaragazako abagabo 60% bari hejuru y’myaka 40 bibasirwa n’iyi nenge naho abagore bagera 40% bari hejuru y’imyaka 40 ukaba usanga aribo bibasirwa n’iyi ndwara.

Ku bashakanye iyo umwe adashoboye kwihanganira mugenzi we ugona, bishobora kuba intandaro y’amakimbirane kugera ku rwego rwo gutandukana. Kuko urusaku rw’ijwi ruterwa niyi nenge rubangamira cyane abandi, biragoye gusinzira bugufi bwawe hari umuntu ugona, ni muri uru rwego agakiza.org twabegeranyirije zimwe mu mpamvu zitera kugona ndetse n’uburyo bwo kwirinda kugona.

Ni mpamvu ki itera kugona bibaho ?

Kugona bibaho iyo umwuka ubusanzwe wacaga neza mu mazuru no mu kanwa, ufunzwe ukabura aho uca. Kugona ni ikibazo kibangamira uburyo bwo gusinzira neza no kuruhuka, kikaba gishobora no kubangamira abo muryamana, gusa niba ugona rimwe na rimwe ntabwo ari ikibazo gikomeye ku buzima. Kugona bigenda byiyongera uko umuntu asaza.

Bimwe mu bishobora gutera umwuka gufungwa ukabura aho unyura:

Gufungana mu myanya y’ubuhumekero: Abantu bamwe na bamwe bakunze kugona mu gihe bafunganye mu mazuru cg barwaye sinizite.

Inyama nyinshi mu nkanka: ibi ushobora kubivukana, cg se ukaba ubyibushye birengeje urugero .

Akamironko karekare: Aka ni ka kantu kaba aho akanwa gatandukanya inzira y’ubuhumekero no mu muhogo. Iyo aha hantu hakoranaho cyane bishobora gufunga inzira y’ubuhumekero, bikaba byateza kugona .

Kugona bikunze guterwa n’impamvu zitandukanye zirimo umunaniro ukabije, kunywa inzoga, umubyibuho ukabije ndetse n’imiti imwe n’imwe. Byumvikane ko abagabo aribo bibasirwa cyane ahanini kuko ari nabo babonekamo umubare munini w’abanywa inzoga ku gipimo cyo hejuru akaba ari na bo bakunze gukora imirimo ivunanye ituma batahana umunaniro ukabije.

Ubushakashatsi bwakozwe bwagagaragajeko abagore nabo basigaye bagona hafi ku rugero rumwe n’abagabo kuko ngo batagitinya kunywa inzoga n’itabi ndetse akaba ari na bo bakunda kwibasirwa n’umubyibuho ukabije.

Ni izihe ngaruka mbi zo kugona ku buzima?

Ku bantu bakunze kugona buri gihe, bashobora kugira ibibazo bikomeye ku buzima harimo; guhagarika guhumeka mu gihe usinziriye.

Guhagarika guhumeka mu gihe usinziriye bitera ibibazo bikomeye, harimo:
Kubyuka kenshi mu gihe usinziriye, ibi nubwo hari igihe utabyumva, ariko ni ha handi ubyukana umunaniro cg se umutwe ukurya. Biba byatewe no gusinzira ukanguka cyane kubera kubura umwuka.
Umutima utangira gukora nabi, kumara igihe kinini ugenda ubura umwuka akenshi bitera amaraso kugendera ku muvuduko uri hejuru cyane, bikaba byatera umuvuduko ukabije w’amaraso
Abantu bagona cyane baba bafite ibyago byo kwibasirwa n’umutima ugahagarara.
Kutaryama neza mu ijoro, mu gihe usinzira nabi, bigira ingaruka ku kazi kawe ukora buri munsi, kuko usibye kugutera gukora nabi, bishobora no gutuma wirirwana umunabi.

Ni gute wakirinda kugona mu gihe usinziriye ?

Kugona bituruka ku kuba inzira zimwe z’ubuhumekero nk’amazuru, imihogo n’izindi ziba zifunze bigatuma umwuka udasohoka neza, ibyo bikaba intandaro yo guhata umwuka usohoka kugira ngo umuntu abashe gusinzira, ibyo bigatera urusaku rwumvikana mu gihe umuntu asinziriye, kandi uko umuntu agenda akura ni ko umuhogo ugenda uba muto n’imikaya yawo ikagenda igabanuka. Hari abagore bagona iyo batwite, ariko ibi byo birangira iyo amaze kubyara.

Nk’uko byatangajwe n’abashakashatsi batandukanye mu by’ubuzima, ngo hari uburyo butandukanye umuntu yakwifashisha mu rwego rwo kwirinda ikibazo cyo kugona, ibyo bikagerwaho ari uko nyirubwite afata ingamba zo guhindura imibereho kugira ngo ahagarike kugona .Mu byakorwa harimo :
Kugabanya ibiro by’umubiri
Gukora imyitozo ngororamubiri ikomeza amaboko n’amaguru n’imikaya y’inda
Kureka itabi
Kwirinda kunywa ibisindisha ndetse n’ibinini bitera ibitotsi cyane cyane mu masaha ya mbere yo kuryama.

Mbere yo kuryama umuntu agomba kureba niba imyenge y’amazuru ifite isuku, kuko mu gihe mu mazuru harimo ibintu bituma umwuka udahita neza bibangamira isohoka ry’umwuka mu gihe umuntu ahumeka. Kwirinda uburyo bwo kuryama butuma umuntu agona nko kugarama ahubwo ukaryamira urubavu.

Mu gihe ufite ibibazo byo kugona cyane, ukabona biba kenshi ni ngombwa kwitabaza umuganga akaba yagufasha.

SRC: AGAKIZA.RW

Written by JULES

Shyiraho igitekerezo

Uko wakwirinda impumuro mbi mu kanwa

Umuti uvura indwara yo kunyara ku buriri