in ,

Dore icyakubwira icyo umukunzi wawe agambiriye kuri wowe.

African American man comforting crying girlfriend

Ni ngombwa ko umenya icyerekezo ufite mu buzima bwawe,uko waba ungana kose,iyo winjiye mu rukundo ,uba ugiye mu mukino wo gukinisha umutima,kandi umutima uhura n’ububare ,niyo mpamvu ukwiye gushishoza kugira wirinde icyagutera amarira ,ni nayo mpamvu kandi ukwiye gutekereza kure mbere yuko ugira icyo ukora kugira wirinde kwicuza.niba ufite ikibazo cyo kumenya niba umukunzi wawe agendereye irari kuri wowe nka Melissa,biroroshye ko wabyitahurira.


Icy’ingenzi mu buzima bwawe bawe n’ukurinda umutima wawe kwicuza no kukwishyuza impamvu waba wagize icyo ukora,nonese ko gusambana ari icyaha,kandi cyikaba gitera umutima w’uwagikoze kwicira urubanza,ubwo urumva urubanza umutima uzagucira n’uramuka witanze uzarutsinda.

Mu by’ukuri kimwe mu bintu biyoboye urukundo rwo muri iki kinyejana no kuryamana birimo ,ni nayo mpamvu bamwe muri mwe ,abakunzi banyu babibasabye,mukemera cyangwa mugahakana,cyangwa se aribyo bakunda kubaganirizaho,niyo mpamvu bishimira kubakoraho kuko baba bazi neza ko bari kubinjiza mu nzira ibaganisha kwiyambura,no kubaha icyo bashaka,birakwiye ko mwagira ugushishoza.

Gusambana gikomeye ,gikorerwa ,imbere mu mubiri,ni kimwe mu bitera abantu guhumeka umwuka muremure bibaza icyo babikoreye,nonese wumva iyo umusore ari kugukoraho aba yifuza iki? nta kindi ,we asobanukiwe ubugenge n’ibinyabuzima cyane,azi neza ko na rukuruzi zidahuje ibimenyetso iyo uzegeranyije zikururana ,ugasanga umwe yafatanye n’iyi ndi,kuki se utakwirinda ko yagukoraho kandi uzi neza aho biganisha.
Niyo kandi yaba yakubwiye ko adashaka kuryamana nawe ,ariko akaba yifuza kugukoraho ntabwo aribyo,nonese wumva uko kubyutsa ubushake bw’umubiri wawe bidafite intego,bidafite umumaro byazakugeza kuki,ni byiza cyane ko wabireka bikazaba igihe cyabyo.

Ngaho vuga uburyo ,umusore wakubwiye ko yishimira kugukorakora atagambiriye kugusambanya,vuga se ahubwo uburyo umusore uguha ibyo afite byose ariko akakubwira ko ari ibisanzwe,nyuma yagukoraho ukanga ati’ntabwou kunda” ubwose we aragukunda,kandi ashaka kugukorera ibyo udashaka.

 

Urukundo rutandukanye no kuryamana,urukundo rutandukanyen’irari,urukundo rutandukanye n’ibyishimo by’umubiri n’ubwo nabyo birugiramo uruhare.urukundo n’ugusangira akabisi n’agahiye,urukundo n’ugukora ibyo mwumvikanyeho kandi bidafite uwo bibangamiye,urukundo ntabwo ari uburyarya,bukumvisha ko ukorwaho nta mpamvu kandi ari ukugira ushibukanywe n’umutego w’ubushake maze ushiduke wambuye.
Wiba umwana rero,niba waragambiriye kubaho mu buzima buzira amacenga kuko urukundo ufite ruzagufasha kubona ibintu kimwe n’uwo mukundana niba koko mutabeshyana ariko kand iwitinya gutandukana n’icyyikugusha.Umusore ashobora gutanga ibyo afite byose kugira abone uko muryamana,ariko igikurikiraho n’ugutandukana kuzira gusabana imbabazi,ni kagapfundikiye kaba kamase kurangara.

 

Bigusaba ubushishozi kugira ngo umenye icyo agambiriye ariko nabwo ntabwo bigoye kumenya ukuri iyo ushyira mu gaciro,uko umusore ugukunda ntabwo azagusaba ko muryamana kabone niyo mwaba mwarasezeranye cyeraka igi muzaba mwamaza gukora ubukwe ,nk’uko twabivuze mbere,irari ritandukanye n’urukundo,irari ririjyenga kandi rigatura muri nyiraryo.ntawundi mutego azagutega usibye kukwereka ko yasize byose ,ko yigomwe byose akakwigarurira,birashoboka ko nawe waba umukunda ariko kukwereka ko yihebeye wowe kugira nashaka kukugusha mu mutego ntuzabimenye,urwo ntabwo arirwo rukundo ahubwo hari ubwo bizanagusaba guhitamo kunyura iyawe nzira nawe akanyura iye kuko mutari mu rwijiji rw’ibitekerezo rumwe,niba koko nawe utarangajwe n’irari.

 

Iyo bijyanye :Melissa ‘Namenya gute icyo ankundira ko mbona ashishikajwe no kunkoraho”

Written by Davis Kwizera

Shyiraho igitekerezo

Nyampinga w’u Rwanda Jolly Mutesi yagiranye ikiganiro na Minisitiri Mushikiwabo

Namenya gute icyo ankundira ko mbona ashishikajwe no kumenya imiterere y’umubiri wanjye ?(Mfite ikibazo)